کلاس های آمادگی کنکور ارشد طراحی صنعتی
کلاس های آمادگی کنکور ارشد طراحی صنعتی
دوره جامع طراحی خودرو رسمه
دوره جامع طراحی خودرو رسمه
طراحی خودرو
۹۸۰۳۳۱-Monabat
دوره ی مدلسازی جواهرات با نرم افزار ماتریکس مهتاب پارسیان در رسمه
دوره ی مبانی و اصول طراحی جواهرات با محمدحسین شریفی در رسمه
دوره ی ایده پردازی و اسکچ جواهرات با ملیکا اعتمادی در رسمه