دوره های آموزش طراحی صنعتی

آموزش طراحی صنعتی در آتلیه طراحی رسمه

دانشگاه یکی از راه های کسب علم و مهارت برای وارد شدن به هر رشته ای است. اما با توجه به وجود گرایش های متنوع در رشته ی طراحی صنعتی، آموزش طراحی صنعتی در دانشگاه می تواند تنها قسمتی از مهارت های مورد نیاز هنرجویان را برای وارد شدن به شغل مورد نظر در دنیای حرفه ای فراهم آورد. موسسات آموزش طراحی صنعتی همواره در جهت تکمیل این سری آموزش ها و مهارت ها و همچنین در راستای پوشش دهی نیاز های تخصصی دانشجویان طراحی صنعتی نقشی موثر دارند.

بخش دوره های آموزش طراحی صنعتی آتلیه آموزش طراحی رسمه در راستای عمل به اهداف و رسالت خود در امر آموزش طراحی صنعتی با رویکرد عملکردی و تقویت مهارت های طراحان برای ورود به دنیای حرفه ای، تشکیل یافته است. بدین سان که همه ی هنرجویانی که در دوره های مختلف آتلیه طراحی رسمه شرکت می کنند، پس از اتمام دوره می توانند از معلومات خود بطور واضحی در کار، کنکور و یا هر جای دیگری استفاده کنند.

دوره های آموزش طراحی صنعتی شامل:

دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی طراحی صنعتی و گرافیکی مورد نیاز طراحان

انواع مهارت های طراحی و راندو  از سطح مقدماتی تا حرفه ای مورد نیاز طراحان صنعتی و دیگر شاخه های طراحی

دوره های جامع گرایش های مختلف طراحی از جمله طراحی جواهرات، طراحی خودرو، طراحی محصول

دوره های جامع آمادگی کنکور عملی کارشناسی طراحی صنعتی

دوره های جامع آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

دوره های جامع گرایش ها و تخصص های طراحی صنعتی

آموزش طراحی صنعتی – دوره های تئوری طراحی