کلاس های آمادگی آزمون تئوری کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

در واحد آموزش آتلیه طراحی رسمه، در راستای اهداف بلند مدت آموزشی و با دارا بودن ۷ سال سابقه برگزاری موفق کلاس های آمادگی آزمون کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی و آموزش کاربردی و با توجه به اهمیت موفقیت حرفه ای هنرجویان مدرسه هنر و دیزاین رسمه در دنیای دیزاین ، طی بررسی های صورت گرفته در مورد خلاهای آموزش کنونی دوره ای جامع معادل کارشناسی طراحی صنعتی پیشنهاد شده و ارائه میگردد.