دوره جدید آموزشی آزمون ارشد طراحی صنعتی ۹۵

دوره جدید کلاس های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در آتلیه آموزش رسمه آغاز شد…
این کلاس ها شامل همه مواد مطروحه در آزمون تئوری ارشد و همچنین  آزمون عملی آن است، که طبق اخبار سازمان سنجش، در بهار سال ۹۵ با فاصله زمانی بسیار کم برگزار خواهد شد. website load speed test