کنکور ارشد طراحی صنعتی

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد ، شناسایی منابع مناسب و مفید است. رشته ی طراحی صنعتی نیز امر مستثنی نیست. منابع کنکور ارشد طراحی صنعتی اگر به درستی انتخاب شده و برنامه ریزی حساب شده و دقیقی برای مطالعه آنها صورت گیرد ، داوطلبان را به کسب رتبه قبولی نزدیک می کند.

برای شناسایی منابع مناسب، بهتر است ابتدا نگاهی به سرفصل دروس کنکور ارشد طراحی صنعتی بیندازیم.

سرفصل دروس کنکور ارشد طراحی صنعتی همراه ضرائبشان

بر اساس دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد ،هر رشته امتحانی از مجموعه ای از منابع تشکیل شده است  که دارای کد ضریب های مختلفی می باشند . که در رشته طراحی صنعتی به قرار جدول ذیل است.

سرفصل و ضرایب دروس کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
مواد امتحانیضرایب
1زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)2
2مباني نظري طراحي صنعتی
(مباني طراحي صنعتي، مباني هنرهاي تجسمي، مهندسي فاكتورهاي انساني، مباحث پروژه هاي طراحي صنعتي، ارزيابي و اقتصاد مديريت توليدات صنعتي، جامعه شناسي صنعتي)
3
3تاريخ هنر و طراحي صنعتي ايران و جهان
(آشنايي با هنر در تاريخ، تاريخ طراحي صنعتي، هنر و طرح اشيا در تمدن اسلام)
2
4مواد، ساخت و توليد
(مدل سازي، مواد و روش هاي ساخت، طراحي فني، فيزيك و هندسه)
3
5پروژه عملي طراحي صنعتي4

طراحی صنعتی یکی از رشته های امتحانی گروه هنر است . داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مجموعه طراحی صنعتی را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند باید بدانند که این رشته جزو رشته های شناور در آزمون ارشد میباشد. متقاضیان بایستی با توجه به  ضرایب دروس که در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد درج شده توجه نموده و بر اساس آن برنامه ریزی خود را انجام دهند. بدین صورت می توانند به نتیجه مطلوب یعنی قبولی در آزمون ارشد دست یابند . به عبارت دیگر باید پس از انتخاب رشته ، دروسی که ضرایب بالاتری دارند را بیش تر مورد توجه قرار داد. منابع ارشد مربوط به دروسی با صرایب بالاتر را با دقت بیشتری مطالعه نمایند . با توجه به این که متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز در همان آزمون جامعی که سازمان سنجش برگزار می کند ، شرکت می نمایند این منابع برای این داوطلبان نیز قابل استفاده خواهد بود.