نتایج آزمون کارشناسی ارشد طراحی صنعتی آتلیه رسمه

نتایج هنرجویان رسمه در آزمون کارشناسی ارشد طراحی صنعتی سال۱۳۹۷

امسال، در آتلیه طراحی رسمه مانند هر سال تلاش همه جانبه ای جهت ارتقا کیفی و کمی  مفاد آموزشی دوره های آمادگی ارشد صورت گرفته است و حاصل کار به شکرانه ی پروردگار پر بار و به همت دانشجویان عزیز رسمه قابل افتخار بوده است گزارش مختصر و محدود این مهم تقدیمتان می شود .

نتایج هنرجویان رسمه در بخش تئوری آزمون ارشد ۱۳۹۷ انحصارا رتبه های زیر ۱۰
نام داوطلبرتبه آزموننحوه‌ی شرکت در دوره‌های آتلیه طراحی رسمه
درگاهی ، طاهره3شرکت در همه ی دوره های آموزشی آمادگی کنکور
پیوند ، یاسمین4شرکت در ورک شاپ ها، شرکت در دوره های عملی
معرفتی ، مهدیه
5شرکت در ورکشاپها
حسین پور ، معین الدین7شرکت در دوره های آموزشی گذشته
ولی الله ، پارسا دخت8شرکت در ورکشاپها و دوره های عملی
قاسملو ، سامان10شرکت در ورکشاپها
نتایج نهایی پذیرش هنرجویان آتلیه طراحی رسمه در کنکور ارشد طراحی صنعتی سال ۹۷
نام هنرجونتیجه قبولینحوه‌ی شرکت در دوره‌های آتلیه طراحی رسمه
1آزاد مریمدانشگاه پارسشرکت در ورکشاپها و دوره های تئوری و عملی
2آبکار پریسادانشگاه پارسشرکت در ورکشاپها و دوره عملی
3ارسلانی آناهیتادانشگاه علم و صنعتشرکت در کلیه دوره های تئوری و عملی
4انصاری شایاندانشگاه تبریزشرکت در ورکشاپها و دوره های عملی
5بیاتی رضادانشگاه علم و صنعتشرکت در ورکشاپها و دوره های عملی
6پیوند یاسمیندانشگاه تهرانشرکت در ورک شاپ ها، شرکت در دوره های عملی
7حاجیان یاسمیندانشگاه تبریزشرکت در ورکشاپها و دوره های تئوری و عملی
8حسین پور معین الدیندانشگاه تهرانشرکت در دوره های آموزشی گذشته
9خدابخش آناهیتادانشگاه الزهراشرکت در ورکشاپها و دوره های عملی
10در گاهی طاهرهدانشگاه تهرانشرکت در همه ی دوره های آموزشی آمادگی کنکور
11رحمانی شیدادانشگاه هنرشرکت در ورکشاپها و دوره های عملی
12رجبی موحد ملیکادانشگاه پارسشرکت در ورکشاپها و دوره تئوری
13سراج مهرنوشدانشگاه تبریزدوره های عملی
14عابدی النازدانشگاه هنرشرکت در کلیه دوره های تئوری و عملی
15عزیزی پیماندانشگاه پارسدوره های عملی
16فرجی مصطفیدانشگاه علم و صنعتشرکت در ورکشاپها و دوره ی عملی
17فرادی ساساندانشگاه پارسشرکت در ورکشاپها و دوره ی عملی
18قربانی فائزهدانشگاه علم و صنعتشرکت در ورک شاپها و دوره عملی
19قاسملو ساماندانشگاه تهرانشرکت در ورکشاپها
20کریمی نژاد مجتبیدانشگاه تبریزشرکت در کلیه دوره های تئوری و عملی
21گرامی دینادانشگاه پارسشرکت در ورکشاپهای عملی
22منگلیان فرزانهدانشگاه هنرشرکت در ورکشاپها و دوره عملی
23محمدی فائزهدانشگاه تهرانشرکت در ورکشاپها و دوره عملی
24مسجدی مهدیدانشگاه تهرانشرکت در ورکشاپها و دوره عملی
25نکته سنج نویددانشگاه علم و صنعتشرکت در ورکشاپها و دوره عملی
26ولی الله پارسا دختدانشگاه تهرانشرکت در ورکشاپها و دوره های عملی
27یزدانیان مریمدانشگاه علم و صنعتبخشی از دوره ی تئوری

نتایج هنرجویان رسمه در آزمون کارشناسی ارشد طراحی صنعتی سال ۱۳۹۶

امسال، در بخش تئوری آزمون ارشد طراحی صنعتی،  رتبه‌های ۱ و ۲ و ۳ آزمون تئوری کسانی بودند که صرفا در کلاسهای آموزش آتلیه رسمه شرکت کردند.

ضمن اینکه سه نفر اول المپیاد دانشجویی طراحی صنعتی نیز هنرجویانی بودند که در کلاسهای آزمون عملی رسمه شرکت داشتند

نتایج هنرجویان رسمه در بخش تئوری آزمون عملی ارشد ۱۳۹۶
هنر جورتبه آزموننحوه‌ی شرکت در دوره‌های آتلیه طراحی رسمه
علی پور، شکیب1شرکت در ورک شاپ ها، و شرکت در کلاس های آزمون عملی
جمشیدی، نیوشا2شرکت در تمام ورک شاپ ها، شرکت در کلاس های آزمون عملی
رحیمی، نگار3
شرکت در کل دوره‌ها
نتایج همراهان رسمه در المپیاد طراحی صنعتی سال ۱۳۹۶
هنر جورتبه در المپیادنحوه‌ی شرکت در دوره‌های آتلیه طراحی رسمه
اکبری مقدم، ریحانه1شرکت در کلاسهای آزمون عملی
اکبری حامد، یاسر2شرکت در کلاسهای آزمون عملی
علیپور، شکیب3
شرکت در کلاسهای آزمون عملی

سابقه برگزاری دوره های آزمون کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در آتلیه رسمه

اولین دوره آزمون‌های ارشد در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به صورت ورک شاپ و تنها برای بخش عملی آزمون برگزار شد.

در سال  ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز کلاس‌ها تنها در بخش عملی برگزار شد با این تفاوت که دوره‌ها به صورت مفصل تر و در قالب ۴ کلاس طراحی با موضوع طراحی دستی (اسکچینگ)، راندو و نورپردازی، طراحی فیگور و استوری برد و یک ورک‌شاپ فشرده برگزار شد. در این سال (۱۳۹۳) برای اولین بار مباحث آنتروپومتری مربوط به ارگونومی و همینطور شیوه حل مسئله در قالب استوری برد، در کنار سایر کلاس‌های آزمون عملی ارائه شد. در اولین سال ارائه کلاس ها به این صورت، بالاترین نمره‌ها در بخش عملی آزمون توسط همراهان و هنرآموزان آتلیه رسمه به دست آمد: آقای بهزاد معظمی و خانم سیما حسینی. اکنون خوشحالیم که سال‌های پس از آن نیز این گونه نتایج توسط همراهان رسمه تکرار شد که جزئیات آن پس از این متن آمده است.

از سال ۱۳۹۴ و برای آزمون سال ۹۵، آتلیه رسمه کلاس‌ها دروس تئوری آزمون را به برنامه خود اضافه کرد. برای اولین بار درس تاریخ هنر و طراحی صنعتی به صورت یک درس مجزا ارائه شد. در همین سال درس مواد و فرآیندهای تولید نیز در قالب یک کلاس جامع در این موضوع ارائه شد و مخاطبانی جدا از محدوده‌ی داوطلبان کنکور نیز پیدا کرد. که نشان دهنده استقبال هنرآموزان و کیفیت ارائه مطالب در این دوره ها است.

نتایج هنرآموزان آتلیه رسمه طی این چند سال را در لیست زیر مشاهده کنید:

نتایج آزمون ارشد سال ۹۶
هنر جونتیجه قبولینحوه‌ی شرکت در دوره‌های آتلیه طراحی رسمه
1احمدی، پریسا دانشگاه الزهراشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
2اکبری، الهه دانشگاه تهرانشرکت در کلاس مواد و فرآیندهای تولید و کلاس‌های آزمون عملی
3اکبری حامد، یاسر دانشگاه علم و صنعت

شرکت در کل دوره‌ها
4اکبری مقدم، ریحانه دانشگاه الزهراشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
5آریا نژآد، بهاره پردیس دانشگاه علم و صنعت
شرکت در کلاسهای آزمون عملی
6آزاد، مریم دانشگاه پارسشرکت در کلاس مواد و فرآیندهای تولید
7آقاخانی، زینب دانشگاه علم و صنعتشرکت در کلاس مواد و فرآیندهای تولید و کلاس‌های آزمون عملی
8بکتاش، رکسانا پردیس دانشگاه تهرانشرکت در ورک شاپ مواد و فرآیندهای تولید
9بهشتی، فریده دانشگاه تبریزشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
10پرخو، مهرنازپردیس دانشگاه تهرانشرکت در کلاس مبانی طراحی صنعتی
11جمشیدی، نیوشا دانشگاه تهرانشرکت در ورک شاپ ها و کلاس های آزمون عملی
12حاجی پور، ایمان دانشگاه هنرشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
13خاکشور، هانیه دانشگاه تبریزشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
14دنیامالی، ناعمه الزهراشرکت در ورک شاپ مواد و روش‌های ساخت و کلاس‌های آزمون عملی
15رحیمی، نگار دانشگاه الزهراشرکت در کل دوره ها
16شیرازی، حامد دانشگاه پارسشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
17علی پور، شکیب دانشگاه تهرانشرکت در ورک شاپ مواد و فرآیندهای تولید، زبان و کلاس های آزمون عملی
18قزل ارسلان، مهدی دانشگاه پارسشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
19منیره کاظمیدانشگاه پارسشرکت در کلاسهای آزمون عملی
20کدخدازاده، مهدیه دانشگاه هنرشرکت در کلاس مواد و فرآیندهای تولید
21
گودرزی، زینب پردیس دانشگاه تهرانشرکت در ورک شاپ ها و کلاس‌های آزمون عملی
22ماجدی، حسین دانشگاه تبریزشرکت در کل دوره‌ها
23محبی، ولی دانشگاه تبریزشرکت در کلاس مباحث فنی و کلاس‌های آزمون عملی
24
مرادی، مصطفی دانشگاه تهرانشرکت در کل دوره ها
25معتمدی، یاسمین دانشگاه پارسشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
26منوچهری راد، الهه
دانشگاه علم و صنعتشرکت در کلاس مواد و فرآیندهای تولید و کلاس مبانی
27نجات، بهارپردیس دانشگاه تهرانشرکت در کلاسهای آزمون عملی
28نژادیان، پدرامپردیس دانشگاه علم و صنعتشرکت در کلاسهای آزمون عملی
نتایج آزمون سال ۹۵
هنرجونتیجه قبولینحوه‌ی شرکت در دوره‌های آتلیه رسمه
1اسدی، جواد پردیس دانشگاه هنرشرکت در کل دوره‌ها
2افضلی، الهام دانشگاه الزهراشرکت در کل دوره‌ها
3ایران‌فر، شمیم دانشگاه الزهراشرکت در ورک‌ شاپ ها و کلاس‌های آزمون عملی
4تهرانی، پریناز دانشگاه الزهراشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
5جوادیان، بهار دانشگاه تهرانشرکت در ورک ‌شاپ مواد و روش‌های ساخت
6حجازی، مینا دانشگاه تهرانشرکت در ورک شاپ تاریخ طراحی صنعتی و ورک شاپ مواد و روش‌های ساخت
7دلیرنیا، نازیلا دانشگاه تبریزشرکت در کل دوره‌ها
8رحیمی، سارا دانشگاه هنرشرکت در کلاس‌ مواد و فرآیندهای تولید و کلاس‌های آزمون عملی
9رضایت، عماد دانشگاه تبریزشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
10شیخ احمدی، فاطمه دانشگاه علم و صنعتشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
11صابر، محمد رضا دانشگاه هنرشرکت در ورک شاپ تاریخ طراحی صنعتی و کلاس‌های آزمون عملی
12قاسمی نسب، مازیار دانشگاه هنرشرکت در ورک شاپ تاریخ طراحی صنعتی و ورک شاپ مواد و روش‌های ساخت
13کامران‌فر، مونا دانشگاه الزهراشرکت در کل دوره‌ها
14کیانی نژاد، مینا
پردیس دانشگاه تهرانشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
نتایج آزمون سال ۹۴
هنرجونتیجه قبولینحوه‌ی شرکت در دوره‌های آتلیه رسمه
1بیگلو، سحر دانشگاه الزهراشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
2جعفری، مونا دانشگاه هنرشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
3جلالی، ونوس دانشگاه تهرانشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
4دراوانسیان، داته ویک پردیس دانشگاه تهرانشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
5ضیغمی، فرشاد دانشگاه تبریزشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
نتایج آزمون سال ۹۳
هنرجونتیجه قبولینحوه‌ی شرکت در دوره‌های آتلیه رسمه
1اندرزی پور، عسلدانشگاه هنرشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
2جواهری، بشرا دانشگاه تهرانشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
3حسینی، سیما دانشگاه الزهراشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
4خاتمی، میترا دانشگاه الزهراشرکت در کلاس‌های آزمون عملی
5معظمی، بهزاد دانشگاه تهرانشرکت در کلاس‌های آزمون عملی

لازم به توضیح است که طی چند سال برگزاری دوره‌های آزمون کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، همواره سعی داشته‌ایم فایده کلاس‌ها محدود به نتایج آزمون نباشد و در صورت دست یابی به این هدف  است که خود را در این زمینه موفق می‌‌دانیم. از دیدگاه ما شیوه برگزاری آزمون و شیوه آموزش طراحی صنعتی جای نقد و جای بهبود بسیار دارد. در این راستا رویکرد رسمه این بوده است که کلاس‌های آمادگی کنکور بهترین فرصت تکمیل دانسته‌ها و مهارت‌های طراحی (Design) برای دانشجویان طراحی صنعتی است. برای علاقه مندانی که از رشته‌های دیگر فارغ التحصیل شده‌اند نیز این کلاس‌ها و تحصیل کارشناسی ارشد طراحی صنعتی بهترین فرصت را برای ورود به عرصه طراحی صنعتی فراهم می‌کند. با این دیدگاه است که آتلیه رسمه این دوره‌ها را فرصتی برای بهبود وضعیت طراحی صنعتی در ایران می‌بیند. امیدواریم بتوانیم در این امر موفق باشیم.

کلاس های آمادگی آزمون ارشد طراحی صنعتی در رسمه

کلاس های تئوری

کنکور تئوری ارشد طراحی صنعتی-رسمه

کلاس های عملی

آزمون عملی کنکور ارشد طراحی صنعتی-رسمه