کارآموزی در رشته ی طراحی صنعتی

کارورزی رسمه

ورکشاپ سوزن دوزی و هنر دوخت هزاره با خانم مریم سماک جلالی در آتلیه طراحی رسمه

سوزن دوزی و دیزاین

ورکشاپ تنطیم پورتفولیو و اپلای برای رشته ی طراحی صنعتی در آتلیه رسمه