دوره جدید کلاس مواد و روش ساخت ویژه کنکور ارشد
ورک شاپ طراحی خودرو- کاوه ناصر بخت
کلاس آمادگی کنکور ارشد طراحی صنعتی برای دانشجویان با تخفیف ویژه