کلاس آمادگی کنکور ارشد طراحی صنعتی برای دانشجویان با تخفیف ویژه
نتایج درخشان هنرجویان رسمه در کنکور